Switch to mobile website Switch to full website
Share Close

Repertoire/Choreography Workshop See All Times

Huyền Trân Ballet Workshop January 9, 2022 - September 18, 2022


Huyen Tran Ballet Workshop is sponsored by chị Hiền Minh (RM75) and Thái Hảo (NDLB/RM82) for alumnae of Notre Dame du Langbian, Notre-Dame du Rosaire and Regina Mundi.
The workshop meets once monthly, through Zoom or in person, for about an hour each time to learn Ballet Basics, culminating in a choreography on the song Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi.
We may share this choreography at the October 2022 reunion, or not. The most important thing is for you to feel good and to have fun!
The first meeting is on Sunday January 9th at 7 PM PT / 10 PM ET, at the end of the meeting we'll decide together the dates and times for the subsequent meetings.
To watch a preview of the choreography after our trial practice (subject to change): https://youtu.be/1APxkTzuGlQ
To sign up for the workshop:
- Couventine alumnae who take the workshop don't have to pay.
- Email Thái Hảo at haoexpression@gmail.com and she'll sign you up.
- Couventines don't have to have Facebook, TH only needs your email address to register.
To take the class from home:
- Set out a little space that you can lie down and stand up
- Make sure you have Zoom on your device, click on Zoom 1: https://us06web.zoom.us/j/84274880287 to join the class
To join the class in person:
- go to HaoExpression studio at 740 Sierra Vista Ave, Unit G, Mountain View, CA 94043
If you have any questions or concerns, don't hesitate to contact Thái Hảo at (408) 636-3123, haoexpression@gmail.com, or Facebook Messenger.
https://youtu.be/1APxkTzuGlQ
With love,
Hiền Minh & Thái Hảo
---------------

Huyền Trân Ballet Workshop do chị Hiền Minh (RM75) và Thái Hảo (NDLB-RM82) tài trợ cho các cựu nữ sinh Notre Dame du Langbian, Notre Dame du Rosaire và Regina Mundi.
Thực tập mỗi tháng một lần, mỗi lần khoảng một tiếng cho đến tháng 10, 2022 để học kiến thức cơ bản về Ballet qua Zoom hoặc trực tiếp, và kết thúc với một điệu múa theo bài hát Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi.
Ghi danh tham gia không nhất thiết phải trình diễn trong gala của Reunion. Mục đích là để chúng ta cùng vui với nhau.
Xin xem một phần của điệu múa sau buổi tập thử (sẽ thay đổi đôi chút): https://youtu.be/1APxkTzuGlQ
Buổi học đầu tiên sẽ vào ngày Chủ nhật ngày 9 tháng 1 lúc 7 giờ tối theo giờ PT / 10 giờ tối theo giờ ET, khi kết thúc buổi học đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau quyết định ngày và giờ cho các buổi thực tập tiếp theo.
Ghi danh:
- Cựu nữ sinh Couvent des Oiseaux tham gia những buổi học này không phải trả phí.
- Email Thái Hảo tại haoexpression@gmail.com để Thái Hảo ghi danh.
- Các chị em không cần có Facebook, TH chỉ cần có địa chỉ email để ghi danh.
Để học lớp từ nhà:
- Chuẩn bị một chỗ có thể nằm và đứng.
- Chúng ta sẽ warm up trong tư thế nằm, nên có thảm Yoga hoặc khăn bông để lót lưng.
- Dùng 1 hoặc 2 cái ghế để sử dụng thay cho Barre.
- Vào Zoom 1: https://us06web.zoom.us/j/84274880287
Để trực tiếp tham gia lớp học:
- đến studio HaoExpression tại 740 Sierra Vista Ave, Unit G, Mountain View, CA 94043
Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên lạc:
Thái Hảo : (408) 636-3123, haoexpression@gmail.com, hoặc Facebook Messenger.
------------

Sun, Jan 09

Huyền Trân Ballet Workshop • 7:00pm - 8:00pm Instructed by HAO LUECKHOFF at Zoom 1

Sun, Feb 06

Huyền Trân Ballet Workshop • 7:00pm - 8:00pm Instructed by HAO LUECKHOFF at Zoom 1

Sun, Mar 06

Huyền Trân Ballet Workshop • 7:00pm - 8:00pm Instructed by HAO LUECKHOFF at Zoom 1

Sun, Apr 03

Huyền Trân Ballet Workshop • 7:00pm - 8:00pm Instructed by HAO LUECKHOFF at Zoom 1

Sun, May 01

Huyền Trân Ballet Workshop • 7:00pm - 8:00pm Instructed by HAO LUECKHOFF at Zoom 1

Sun, May 29

Huyền Trân Ballet Workshop • 7:00pm - 8:00pm Instructed by HAO LUECKHOFF at Zoom 1

Sun, Jun 26

Huyền Trân Ballet Workshop • 7:00pm - 8:00pm Instructed by HAO LUECKHOFF at Zoom 1

Sun, Jul 24

Huyền Trân Ballet Workshop • 7:00pm - 8:00pm Instructed by HAO LUECKHOFF at Zoom 1

Sun, Aug 21

Huyền Trân Ballet Workshop • 7:00pm - 8:00pm Instructed by HAO LUECKHOFF at Zoom 1

Sun, Sep 18

Huyền Trân Ballet Workshop • 7:00pm - 8:00pm Instructed by HAO LUECKHOFF at Zoom 1